ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΤΗΣΕΩΝ ΥΠΑΜ

Η απόκτηση του πτυχίου εκπαιδευτή πτήσεων της κατηγορίας ΥΠΑΜ απαιτεί 20 ώρες θεωρητική εκπαίδευση, 10 ώρες πρακτική εκπαίδευση και μια εξέταση αέρος από εγκεκριμένο εξεταστή της Υ.Π.Α.

Προϋποθέσεις υποψηφίου εκπαιδευτή ΥΠΑΜ:

  • Πτητική εμπειρία τουλάχιστον 200 ωρών ως κυβερνήτης ΥΠΑΜ.
  • Medical σε ισχύ.
  • Πτυχίο ραδιοτηλεφωνίας.

Κόστος: 1800€