Η PHANTEC AVIATION σε συνεργασία με την  AviationWays ,

παρέχει μαθήματα κατάρτισης πληρώματος θαλάμου επιβατών στο πλαίσιο του Οργανισμού εκπαίδευσης επιβατών πληρώματος (EL-CCTO-018), που έχει εγκριθεί από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας με βάση τον Κανονισμό του EASA.

Πιστοποιητικό του Οργανισμού Κατάρτισης πληρώματος θαλάμου επιβατών με τον αριθμό  EL-CCTO-018 σύμφωνα με τους κανονισμούς του EASA.

Η Σχολή, λειτουργεί σε ένα αμιγώς αεροπορικό και ασφαλές περιβάλλον στο Αεροδρόμιο Μεσολογγίου.
Λειτουργούν τμήματα για άμεση ενταξή σας.
Πληροφορίες :
Τηλ : Πρεβεζάνος Β. 6977715327
Email : phantec2015@gmail.com